Om du undrar över något. kan du kontakta Kire på kireljung@hotmail.com